Nagyatád Helytörténet Kutató Egylet

Székhely: 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 12.
Bognár Tibor (elnök): (82) 351-340, (0630) 468-1555
Czájder György (titkár): (82) 454-291

Megalakulása: 2013. május 7.
Létszáma: 15 fő

Bankszámlaszám: 11743033-20036892
Adószám: 18504750-1-14

BEMUTATKOZÁS - GYŰJTÉSEK, MUNKÁK

A Nagyatád Helytörténet Kutató Egyletről

Nagyatád helytörténtének kutatása és feldolgozása már lassan egy évszázadra tekint vissza. Történelmünk feltárásával a város polgárai közül nem kisebb személyiségek foglalkoztak, mint Bánhidi-Burics László (1896-1949) polgári iskolai igazgató, Hováth Ferenc egykori ÁFÉSZ-tisztségviselő, Horváthné Gréczi Mária (1939-2009) népművelő-könyvtáros, Horváth Miklós (1922-2009) kereskedelmi főosztályvezető. Sajnos, ők már nincsenek közöttünk, de munkájuk érdeme elévülhetetlen. Eredményeiket közkinccsé tették, s megalapozták a követőik munkáját.

Az említetteken kívül nem szabad megfeledkeznünk Györe Béláné Sipos Ilona (1928- ) egykori általános iskolai tanárnőről és Nagy Jenőné Gyánó Ágotáról (1930- ) aki korábban az állami gazdaság könyvtárosa volt. Ők évtizedeken át folytatták kutatásaikat, s azok eredményeit újságokban, egyéb kiadványokban megjelentették. A "Mesélő Képek" és az "Elődeink" cikksorozatok kiadása alapul szolgál a kutatóknak. A most megalakult egylet tagjai az ő hatásukra szerették meg városunk izgalmas történelmét.

Valahol hallottam, hogy a kutatás nem tudomány, hanem művészet. Egy biztos: nagyon idő- és pénzigényes, sok szerencsét igénylő munka. Az időszakonként előbukkanó és meglepő adatok megismerése megváltoztathatja városunk eddig ismert történelmének részleteit.

De most hajrá! Megalakultunk és tele vagyunk tervekkel. Az eddig elért egyedi eredményeinket ezután összehangoljuk, továbbfejlesztjük, s mindezt azért tesszük, mert már ismerjük az élményt (beszélgetések hangfelvételei során), amelyet városunk több segítőkész tagjától kaptunk. Nehéz megfogalmazni, hogy milyen érzés fogja el az embert, amikor az elindított magnóval érdekesebbnél érdekesebb élettörténeteket, adatokat rögzíthet. Előfordult nem egy esetben, hogy az idős embereknek elakadt a szavuk, s a szemük könnybe lábadt, úgy beleélték magukat sorsuk felidézésébe. Őszinte igyekezettel törekedtek, hogy mind többet elmondhassanak a városról, beleszőve a történetbe saját cselekedeteiket. A látogatás idejét, témakörét előre megbeszéltük. Fülembe cseng egy 92 éves hölgy megjegyzése egy ilyen egyeztetés befejeztével: "Végre, van feladatom!" Legalább harminc évet fiatalodott, mert fontosnak érezte magát. És ez így is van: ők nagyon fontosak a családnak, a városnak és mindnyájunknak. Sajnos, egyre kevesebb van az emlékezőkből!

Mint az egylet tagja, remélem át tudunk menteni még sok érdekes, történelmi fontosságú adatot a múltból a jövőnek. Korábbi egyéni tevékenységünk során tekintélyes mennyiségű eredeti dokumentumot gyűjtöttünk az 1700-as évektől 1950-ig. Közel 1500 újságcikk 700 témában a Somogyvármegye, az Új Somogy, a Somogy, a Somogyi Hírlap, a Somogyi Újság és nem utolsó sorban a Nagyatádi Hírlap, a Nagyatád hetilapok közlésében. Mintegy 500 nagyatádi iparos tevékenységének adathalmaza 1905 és 1954 közötti évekből áll rendelkezésünkre, hogy csak a nagyobb források egy részét említsem. Ezek mind a helytörténeti feldolgozás kellékei és egyben pótolhatatlan dokumentumai.

Ha összegezném szándékainkat: ezeknek a "papíroknak" és hanganyagoknak a védelméért alakultunk meg. Sajnos, több helyen intézményileg és egyénileg sem tartják sokra ezeket, s akként kezelik. Nagy hiba! Bízom abban, hogy városunk polgáraitól minden szükséges segítséget megkapunk a munkához, és mi igyekezni fogunk kutatási eredményeinket minden érdeklődő számára elérhetővé tenni.

Bognár Tibor

Támogatóink, adományozók

dr. Csepregi Emőke nyug. bíró 20000.-
Kubaszek Zoltán termelés vezető Coats 20000.-

Köszönetnyilvánítás

Egyletünk hatékony működése érdekében önzetlen segítséget kapunk a Nagyatádi Kulturális és Sport Központtól. Az intézmény közreműködése folytán honlapjukon be tudjuk mutatni egyletünk kutatási eredményeit, valamint az eddig ismeretlen Nagyatáddal kapcsolatos történelmi cselekmények tanulmányait. Kiemelten kell megköszönnünk Ormai Bálint informatikus munkáját.